Attorney Profiles

Attorney Profiles

Special Council

Morio Takeshita

Attorney at Law

 • Shogo Abe
 • Yasuhiko Ikubo
 • Eiji Katayama
 • Hisashi Ito
 • Isao Saiki
 • Junichi Kitahara
 • Kazuyuki Taguchi
 • Masaru Uetake
 • Hirokazu Honda
 • Makoto Hattori
 • Masahiro Otsuki
 • Hideto Sasaki
 • Shino Hirose
 • Takafumi Harada
 • Naho Ebata
 • Aya Fujimatsu
 • Hirofumi Kato
 • Akiko Kojima
 • Toshiyasu Suzaki
 • Gaku Iida
 • Chizuko Nakandakari
 • Seiichi Amino
 • Nodoka Nakamura
 • Emiko Maki
 • Satoshi Misawa
 • Takuya Matsumoto
 • Tomohiro Yoneyama
 • Motoyuki Kobayashi
 • Kaoru Kuroda
 • Chitaka Iwama
 • Shin Horiguchi
 • Shoichiro Kajinami
 • Serina Matsuda
 • Rikita Karakawa
 • Kippo Shibayama
 • Shogo Sashihara
 • Hitomi Onishi
 • Aya Miyazaki
 • Koichiro Sato
 • Wataru Takagishi
 • Nozomi Uesaka
 • Kentaro Sato
 • Naotada Yokota
 • Kohei Sugimori
 • Taku Shibazaki
 • Sehiro Furukawa

Patent Attorney

 • Sumiko Kobayashi
 • Mami Hino
 • Shimako Kato
 • Megumu Kurokawa